Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej Struktura

Sekcja translatorska

 

Przedmiotem naszych badań są przekłady pisemne i ustne dokumentów urzędowych, ekonomicznych i finansowych. Ponadto analizujemy najczęściej popełniane błędy podczas pisemnych oraz ustnych tłumaczeń (tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne na konferencjach). Prowadzimy badania na tekstach anglojęzycznych, francuskojęzycznych oraz rosyjskojęzycznych. Nie wyklucza to jednak prowadzenia badań nad innymi tekstami.

Kierownik: prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska
mgr Anna Parzyńska
mgr Marlena Lipińska

Zagadanienia szczegółowe:
- Translatoryka lingwistyczna.
- Tekstologiczne aspekty translatoryki.
- Przekład pisemny i ustny.
- Pragmatyczne aspekty przekładu.
- Problematyka tłumaczeń tekstów (poszukiwanie ekwiwalentów)
- Minimalizacja strat w procesie przekładu.
- Stylizacja tłumaczenia
- Odpowiedniki tłumaczeniowe
- Błędy w tłumaczeniach pisemnych i ustnych

Ostatnio modyfikowane: 17.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale