Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej Struktura

Sekcja komunikacji społecznej

Problematyka: Lingwistyczne aspekty dyskursu publicznego we współczesnej 
Polsce 
 
Kierownik: prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk 
 
Zagadnienia szczegółowe 
A. O naprawę Rzeczypospolitej - analiza pragmalingwistyczna debaty 
publicznej w świetle expose (1989-2012)- mgr Natalia Czarnowska 
 
B. Aborcja, in vitro, czyli spór o życie - retoryka i język debaty 
publicznej dziś - mgr Marta Jankowska 
 
C. Perswazja we współczesnym dyskursie kaznodziejskim - mgr Beata 
Byczkowska 
 
D. Przeobrażenia polskiego języka kaznodziejskiego w świetle 
Świętokrzyskich kazań radiowych (1981-2011)- mgr Kamila Piskunowic
Ostatnio modyfikowane: 17.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale