Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej Struktura

Sekcja prawna

Problematyka:
Badanie odrębności języków specjalistycznych na przykładzie języka prawnego i
prawniczego. Wsparcie dla pozostałych sekcji w zakresie zagadnień stricte prawnych.

Kierownik: prof. UMK, dr hab. Agnieszka Skóra
mgr Paweł Żukowski

Zagadnienia szczegółowe:
- tłumaczenia unijne
- terminologia unijna w ujęciu porównawczym języka angielskiego i polskiego
- kooperacja z sekcją translatoryczną w zakresie badań (odnośnie treści prawnych) nad:
a. przekładem ustnym i pisemnym
b. minimalizacją strat w procesie przekładu
c. błędów w tłumaczeniach pisemnych
- przekład dokumentów o wysokim stopniu sformalizowania(konosamenty, umowy spółek)

Ostatnio modyfikowane: 17.10.2013