Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej Skład osobowy

Skład pracowni:

 
 
kierownik pracowni: prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk 
 
zastępca kierownika pracowni ds. organizacyjnych: mgr Paweł Żukowski 
 
kierownicy sekcji: 
prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk 
prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska 
prof. UMK, dr hab. Agnieszka Skóra 
 
 
członkowie: 
mgr Natalia Czarnowska 
mgr Marta Jankowska 
mgr Beata Byczkowska 
mgr Kamila Piskunowicz 
mgr Anna Parzyńska 
mgr Marlena Lipińska
mgr Paweł Żukowski 
 
Ostatnio modyfikowane: 17.10.2013