Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej 

Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji SpołecznejUsługi

Oferta

Nasz zespół badawczy współpracuje z prywatnymi podmiotami gospodarczymi, na następujących polach:

  • tłumaczenia dokumentów prawnych (umów, protokołów etc.)
  • ekspertyzy językowe i prawne
  • organizacja szkoleń z zakresu wystąpień publicznych

Pracujemy w następujących językach: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski.

Ostatnio modyfikowane: 20.10.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
04.04.2014